Navigace

Obsah

Obec Horka

Obec Horka se nachází 12 km od města Chrudim, na silnici mezi městy Chrast a Hlinsko. Do Chrasti to jsou 2 km, do Hlinska 17 km. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1452. V obci žije přibližně 400 obyvatel. Přes polovinu katastru obce tvoří lesy bohaté na houby a jiné lesní plody. Dobré podmínky pro zemědělství se podílely na zvyšování počtu obyvatel obce. Obcí vede železnice, vlak zde staví pouze na znamení, autobusová zastávka se nachází vedle železniční stanice.

Zprávy

10.02.2020

oznámení o přerušení dodávek el.energie

Oznámení o přerušení dodávek el. energie v místní části Hlíně

Dne 26.2.2020 od 7.30 do 13.30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v místní části Hlína.

Detail

07.01.2020

koledníci tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka v Horce

V sobotu 4.1.2020 proběhla v Horce Tříkrálová sbírka Charity ČR. Ve sbírce bylo vybráno 13.052Kč na pomoc nemocným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, tělesně postiženým a dalším potřebným v našem regionu.Sbírka pomáhá při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence a občanské poradny.Děkuji všem koledníkům a doprovodu za jejich pomoc při zajištění sbírky a všem, kteří přispěli, začali nový rok dobrým skutkem!

Detail

02.01.2020

Výše poplatků z odpadů na rok 2020

Upozorňujeme občany, že dle vyhlášky č.1/2019 je výše poplatků z odpadů na rok 2020 stanovena na částku 650Kč na jednoho poplatníka a na jeden rekreační objekt. Děti do 3 let a senioři nad 75 let platí 1/2 výše poplatku. Splatnost poplatku je do konce května 2020. Poplatky lze uhradit bezhotovostně na účet obce Horka č. 9329531/0100 nebo v hotovosti v úřední hodiny na obecním úřadě.Děkujeme.

Detail

27.09.2019

upozornění na okleštění stromoví

ČEZ Distribuce, a.s. upozornění na odstranění a okleštění stromoví

ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky pozemků přes něž vede nadzemní elektrické vedení na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.Nebude-li zásah proveden do 15.11.2019 , je pracovník pověřený ČEZ Distribuce, a.s. oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

Detail