Navigace

Obsah

 

Kanalizace informace k provozu (53.5 kB)

Vzor smlouvy o odvádění odpadních vod (32.87 kB)

Žádost o příspěvek na zbudování domovní kanalizační přípojky (25.5 kB)

 

vzorová kanalizační přípojka   vzorová kanalizační přípojka Informace k přípojkám (398.82 kB)

schéma uložení přípojky kanalizace v travnaté ploše

schéma uložení přípojky kanalizace v zámkové dlažbě.

 

ICELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORKA (276.14 kB)

 

KONTAKTY KE STAVBĚ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE HORKA:

TECHNICKÝ DOZOR OBCE: Ing. Miloslav Chaloupka tel:  602 243 112

STAVBYVEDOUCÍ FIRMY INSTAV HLINSKO A.S. : Josef Holub tel: 725 601 955

 

Oznámení o zahájení prací na stavbě Splašková kanalizace Horka (311.65 kB)

Rozhodnutí Kanalizace s nabytím právní moci (2.17 MB)

C.1 Situační výkres širších vztahů (384.33 kB)

C.2.1 Horka úsek kanalizace (2.13 MB)

C.2.2 Horka úsek kanalizace (2.13 MB) (1.02 MB)

C.2.3 (930.19 kB)

C.2.4 (502.04 kB)

Informativní schůzka ke stavbě kanalizace (12.44 kB)

C.3.1 (694.8 kB)

C.3.2 (193.08 kB)

C.3.3 (164.34 kB)