Navigace

Obsah

Hrobové místo

 

Nájemné za hrobové místo - cenový výměr

Obec Horka v souladu se zákonem o cenách a prováděcími předpisy v platném znění vydává

Cenový výměr

pro stanovení nájemného za hrobové místo a cen služeb na místním hřbitově

platný od 1. 1. 2015

Výše nájemného a služeb s nájmem hrobového místa souvisejících se stanovuje následovně:

Výše nájemného: 5,- Kč/m2 pronajaté plochy/rok

Služby spojené s nájmem hrobového místa:


Celková cena: 30,- Kč/m2/rok

Vysvětlivky:


V Horce dne 24.11.2014
Dana Dostálová - starosta