Horka - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

O nočním klidu


Obec Horka

Zastupitelstvo obce Horka

Obecně závazná vyhláška obce Horka č. 1/2016,

 

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 21.11.2016 usnesením č. 5/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6.hodiny.

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

1)Doba nočního klidu se nevymezuje:

 

 1. v noci z 31. prosince na 1.ledna
 2. v době tradiční akce konané  –  v noci z 30.dubna na 1.května -Pálení čarodějnic,
 3. v době tradiční akce konané  -   první pátek v únoru Hasičský ples,
 4. v době tradiční akce konané  -   taneční zábava v měsíci květnu
 5. v době tradiční akce konané  -   první víkend v červnu Volejbalový turnaj,
 6. v době tradiční akce konané  -   první týden v  červenci Noční hasičská soutěž v Horce,

                                                     Přivítání prázdnin v Hlíně

 7. v době tradiční akce konané -    Horka v sedle v měsíci srpnu
 8. v době tradiční akce konané  -   první víkend v září Rozloučení s prázdninami
 9. v době tradiční akce konané  -   druhý víkend v září Nohejbalový turnaj

   

  2)Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

   

  Čl.3

  Účinnost

   

  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                                                                                   

  .............................                                                                 ...................................

    Stanislav Jarý                                                                           Dana Dostálová

     místostarosta                                                                                 starostka

   

  Vyvěšeno na úřední desce dne:                                         Sejmuto z úřední desky dne:


  Vyhláška o nočním klidu.pdf