Navigace

Obsah

Hrobové místo

 

Nájemné za hrobové místo - cenový výměr

Obec Horka v souladu se zákonem o cenách a prováděcími předpisy v platném znění vydává

Cenový výměr

pro stanovení nájemného za hrobové místo a cen služeb na místním hřbitově

platný od 1. 1. 2015

Výše nájemného a služeb s nájmem hrobového místa souvisejících se stanovuje následovně:

Výše nájemného: 5,- Kč/m2 pronajaté plochy/rok

Služby spojené s nájmem hrobového místa:

  • odvoz a likvidace odpadů 10,- Kč/m2/rok
  • údržba a správa hřbitova /sekání a úklid/ 15,- Kč/m2/rok


Celková cena: 30,- Kč/m2/rok

Vysvětlivky:

  • výměra míst se počítá za každý započatý m2
  • nová hrobová místa pro uložení rakve se zemřelými musí mít minimální vnější rozměr: šířku 140 cm a délku 270 cm
  • do plochy hrobového místa sezapočítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové zařízení (včetně hrobky), případně jiných úprav provedených a užívaných pouze nájemcem. Do plochy nájmu se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost


V Horce dne 24.11.2014
Dana Dostálová - starosta