Navigace

Obsah

Poplatky za odpady
 

OBEC Horka

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2018,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 12.12.2018 usnesením č. 51/2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


celé znění vyhlášky viz níže

vyhláška 1 2018